home-page
נווט למעלה
רמבם.PNG 
מופע סיום.JPG

מופע הסיום - יום שיא בסימן 70 שנה לישראל לסיום שנה"ל תשע"ח
התחלנו בהצגת תוצרי הלמידה בנושא חקר 70 שנה מאז ועד היום, ההורים הסתובבו בין תוצרי למידה של תלמידי ביה"ס בכל השכבות.
לאחר מכן נהנו ממופע בו השתתפו כלל תלמידי ביה"ס מכיתה א-ו, הרכבי הנגינה נגנו הילדים רקדו.
היתה התרגשות רבה.
תודה לצוות ביה"ס על ההפקה והביצוע

אור ירוק.PNG 

 
 

 
 
 
 
  rashit_opening2017.jpg
 
 
 
 
 ​משחקי מחשב שיצרו נאמני מחשב