נווט למעלה
   אחרי החגים יתחדש הכל...

חזרנו לשגרת לימודים סדירה. תכניות חברתיות נבנות, שיעורים מעניינים, הרגלים, עבודות ומבחנים. מועצת תלמידים חדשה לתשע"ח נבחרה, ותוצג במליאה בית ספרית ביום שישי.                                   תכנית טיולים תצא לדרך בשבוע הבא. נטייל בשמורת אפק, בצפת, בהר מירון ובצת, בזכרון יעקב, תל אביב וירושלים. נא מהרו להסדיר תשלומי הורים על מנת שנוכל להוציא הטיולים כסדרם. מאחלת שנצא ונחזור בשלום, נהנה ונחווה חוויות לימודיות ערכיות בחבלי הארץ בהם נטייל.

שנת לימודים מעניינת ופוריה.

חגית בן גוזי - מנהלת ביה"ס


 

                                            

                                                      חידון במתמטיקה.PNG 

 

 משלנו

 
 

 הפסקה פעילה בנושא סתיו- כיתה ו'3 והמחנכת מעיין

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 

 אפליקציית סיסמה לכל תלמיד

 
תשלומי הורים
חוזר תשלומים פורסם לפני החגים. לפנינו שבוע טיולים. מבקשת להזדרז בהסדרת תשלומי בית הספר על מנת שנוכל להוציא הטיולים בסדרם. נא לשלוח ש'קים \מזומן למזכירות ביה"ס. חגית בן גוזי- מנהלת
*****