home-page
נווט למעלה
הטיול הבית ספרי שלנו
מסורת בית ספרית כבר 12 שנים לצאת להכיר וללמוד על ארצינו היפהפיה דרך הרגליים, במפגן מרשים של כלל תלמידי ביה"ס וצוות המורים. בשנת ה-70 למדינה נסע לחוות חפציבה בה נכיר את החלוצים וימי קום המדינה, וכן נטייל בנחל חדרה ובקטע מחוצה ישראל. תודה לירדנה אמסלם-רכזת הטיולים על בניית טיול לתפארת מדינת ישראל. מאחלים טיול בטוח ומהנה.
  ​חגית בן גוזי וצוות מורים "מנחם בגין"
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 
      

 


 
 

 משלנו

 
 

 לוח אירועים

 
< יולי 2018 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 

 יום שיא מנגישים את העתיד

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 

 אפליקציית סיסמה לכל תלמיד