בית ספר בגין - hazon
נווט למעלה
חזון.png 

ü   בית הספר ישאף להעניק לתלמידיו ידע, מיומנויות ופתוח חשיבה כדי להביאם להישגים לימודיים מיטביים, למצוינות ולמימוש יכולותיהם.

ü בית הספר ישקוד על יצירת אקלים חברתי, ערכי ותרבותי מיטבי, ויטפח נורמות התנהגות נאותה, המכבדת את הזולת.

ü     בית הספר יאפשר מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד – כפרט יחיד ומיוחד ע"י קידומו לקראת הצלחות בתחום החברתי, החינוכי והלימודי מתוך אמונה בפסוק "חנוך לנער על פי דרכו".

ü  בית הספר ינחיל תרבות ומורשת יהודית וישראלית בקרב תלמידיו ויטפח בהם אהבת הארץ, שייכות, אחריות ומודעות לשמירה על איכות הסביבה למען הדורות הבאים.

ü  ביה"ס יפעל להידוק קשרי הגומלין עם באי ביה"ס: המורים, התלמידים וההורים ויטפח דיאלוג המבוסס על אמון, כבוד ושותפות. ​


"חזון אינו רק​ תמונה של מה שיכול להיות, הוא קריאה אל הטוב שבנו, קריאה להשיג יותר" ר. מוסקרטר