חקר רשת - דף למורה
 
דף למורה אייקון.png

 
 
מורה יקר/ה שלום,
פעילות זו פותחה במסגרת הקורס המקוון "מידענות בסביבה דיגיטלית" בסמינר הקיבוצים במסלול MED, שנה א'.

הפעילות מיועדת לתלמידים בכיתה ה' במקצוע הליבה עברית בשילוב מפתח הל"ב בערך החודש : ניהול קונפליקטים (חודש טבת).

הפעילות בנויה כסיפור מקרה שבו התלמידים מתבקשים להביע את עמדתם באחד מתתי הנושא שיבחרו ועליו יתבקשו להציג ולשכנע

בכנסת ישראל מול שר המדע בנושא "השפעת הטכנולוגיה על חיינו".

 

מבנה הפעילות ואופן העבודה בכיתה /מחוצה לה

הפעילות בנויה כחקר-רשת בה התלמידים מתבקשים להתחלק ל-5 קבוצות, בנות 4 תלמידים. כל קבוצה חוקרת תת נושא מתוך 

הרשימה המוצעת להם. בעקבות החקר על הקבוצה לגבש דעה בנושא השפעת הטכנולוגיה על הנושא הנבחר- ובניית תוצר סופי 

שמטרתו לתמוך בעמדת הקבוצה בעת הצגת הטיעון בכנסת.

כל תלמיד בקבוצה מקבל תפקיד שונה, בהתאם לכישורים ויכולות התלמיד. כל אחד מחברי הקבוצה תורם לעבודת החקר, מוסיף

מידע למצגת השיתופית (הלוא היא "סל הכתיבה") ומכין עצמו לקראת הצגת חלקו בדיון הסופי מול הכנסת, בהתאם לחלוקת 

התפקידים הראשונית.

חלוקת התפקידים:

  • נציג מס' 1 -  מציג את חברי הקבוצה ואת עמדתה בקצרה - "הרעיון  הכללי" .
  • נציג מס' 2 - מציג טיעונים משכנעים המבוססים ממקורות מידע שונים (מאמרים / כתבי עת/     טקסט מידעי ועוד).
  • נציג מס' 3 - מציג את עמדת הקבוצה בצורה הומוריסטית (כי הומור הינו כלי מצוין לשכנוע כהתרסה על הצד  הנגדי…).
  • נציג מס' 4 - מציג את סיכום עמדת הקבוצה ומשלב את הצגת התוצר הסופי הקבוצתי
טבלת החלוקה לקבוצות ותפקידים:

סוג ההשפעה

מס' קבוצה

נציג מס' 1

נציג מס' 2

נציג מס' 3

נציג מס' 4

השפעת הטכנולוגיה על הנוער

קבוצה ראשונה

 

 

 

 

השפעת הטכנולוגיה על החברה

קבוצה שנייה

 

 

 

 

השפעת הטכנולוגיה על הבריאות

קבוצה שלישית

 

 

 

 

השפעת הטכנולוגיה על החינוך

קבוצה רביעית

 

 

 

 

השפעת הטכנולוגיה על חיי המשפחה

קבוצה חמישית

 

 

 

 

 

בתום התהליך הקבוצה מפיקה תוצר מוגמר משותף אותו היא תציג בעת השמעת עמדותיה בדיון בכנסת. 

לקבוצה ישנה אפשרות לבחור את אופן הכנת התוצר כך שיהיה יצירתי ומותאם לכישרונות הקיימים בקבוצה. 

לקבוצות ניתנת האפשרות לגשת לספרון דיגטלי החושף אותן לכלים טכנולוגיים מגוונים, היכולים לסייע לקבוצה לבחור דרך להצגת

התוצר שתתאים לאופיים ומטרתם.

 

תפקיד המורה

המורה בתהליך זה הינו מורה מנחה / מדריך/ התומך ומלווה את התלמידים עפ"י קצב התקדמותם. הוא מנהל מעקב אינטנסיבי

בהתקדמות הקבוצות, מסייע במידת הצורך בתחום הלימודי / החברתי ובעיקר מעודד ומדרבן ללמידה עצמית, משמעותית בכיתה

ומחוצה לה תוך כדי עידוד לעבודת צוות ועמידה בלוח זמנים.


זמן מוקצב ללמידה היחידה

שלושה שבועות, שעתיים – שלוש בשבוע בכיתת המחשב, במפגשי "הלפטופ" ושעה- שעתיים שבועיות בשעות אחה"צ בזמנים שכל

קבוצה תגדיר לה להמשך עבודה.


מטרות הפעילות:

לפעילות מטרות רבות מתחומים שונים:


מטרה שפתית

קידום ההבעה בכתב למטרת טיעון ושכנוע

הישג מס' 2 – כתיבת טקסטים למטרות שונות ונמנענים שונים

הישג מס' 3 – הפקת טקסטים כתובים, תקינים מבחינה לשונית

הישג מס' 4 – קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות


מטרה חברתית

קידום ושיתוף עבודת צוות

קבלת החלטות ושיפור השיח הבינאישי


בתחום המידענות          

התלמיד יוכל לזהות את הצורך במידע ולהעריך את טיבו והיקפו של המידע הנחוץ

התלמיד יוכל לשלב באופן מושכל מידע נבחר לתבנית כתיבה נבחרת

התלמיד יעבד את המידע בהתאם ליישום מיומנויות נרכשות

התלמיד יציג את המידע בדרך ברורה, משכנעת ויצירתית


בתחום מיומנות התקשוב

התלמידים יכירו מאפיינים של טקסטים דיגיטליים : משמעות של קישוריות , יכולת ניווט בטקסט כולל שחזור תהליך

התלמיד ישתמש בתיקייה דיגיטלית לניהול עבודתו

התלמידים ילמדו עקרונות בניית תוצר פרסומי בעזרת יישומי מחשב שונים (יכירו את הכלים הדיגיטליים הקיימים במשרד החינוך)

התלמיד יעשה שימוש במצגת דיגיטלית , מחברת שיתופית תוך התייחסות לדברי חבריו בשילוב הקלדה והוספת תגובה


הערכה

בתום התהליך התלמידים יעריכו את עצמם ואת אופן עבודתם האישית והקבוצתית. 

ראשית דרך מענה על שאלון הערכה אישי באינטרנט ולאחר מכן על ידי מחוון הערכה אותו הם מגישים למורה באופן ידני. 

המורה יעריך אותם על פי קרטריונים שהתלמידים ייחשפו אליהם בראשית הדרך. (לצורך שקיפות עבודה , הבנת התהליך וחשיבות 

הפרמטרים השונים שעליהם נמדדים התלמידים לאורך התהליך כולו ).