חקר רשת - המשימה לכיתות ו
​​​

המצאות ישראליות

​        הנושאים אותם נחקור הם: טכנולוגיה, מזון, חקלאות, משחקים, בטחון, אנטרנט.

בכל שבוע נחקור המצאה אחרת ונתמקד בסימן עבר, הווה ועתיד.

הנחיות:

1. פתחו טופס משותף עם שם חברי הקבוצה והנושא אותו אתם חוקרים.

2. שתפו את כל חברי הקבוצה ואת המחנכת.

3. חשבו על שאלות הקשורות לעבר, הווה והעתיד של ההמצאה אותה אתם בודקים.

4. חפשו תשובות לשאלות ששאלתם ובנוסף בדקו את הנושאים הבאים:

עבר- מה היה המצב לפני ההמצאה, מה היה הצורך, מי המציא, שנה, מאפייני ההמצאה, עבור מי.

הווה- השפעת ההמצאה על הסביבה, ישראל והעולם.

עתיד-  האם קיים צורך חדש בנוגע להמצאה.

​5. הכנת תוצר סופי: מצגת, פלקט, פינת למידה, חידון, סרטון וכדומה

6. נסו להמציא המצאה חדשה.


תאריך הגשת התוצר: 13.5.18


מאגר ידע​