חקר רשת - התהליך
​​


 

תהליך העבודה:

הכיתה תתחלק ל- 5 קבוצות, כל אחת בת 6 תלמידים. כל קבוצה תקבל נושא אחר מבין חמשת הנושאים העוסקים בקשר בין אדם לסביבה: זיהום הים, הכחדת בעלי החיים, שטחים ירוקים, אוצרות הטבע ומיחזור. הקבוצה תגבש דעה בנושא, תאסוף מידע שיבסס את טענותיה ותחשוב על דרך יצירתית להציג את טענותיה, בנוסף להצגה הטיעונית שתתבצע בעל-פה בכיתה.

 

שלבי העבודה:

א. לאחר שנחשפתם לנושא עבודת החקר הקבוצתי. יש לבחור בעלי תפקידים -לחצו כאן לבחירת התפקיד

ב. בחירת עמדה משותפת בקבוצה על הנושא הנבחר (חשבו האם אתם תומכים /מתנגדים להצעת החוק).

ג. חלוקת תפקידים בקבוצה- מי אני ומה תפקידי?

בכל קבוצה יהיו 4 בעלי תפקידים בעת הצגת התוצר הסופי, לצורך עבודה שיתופית בחרו בתחילת הדרך את התפקיד המתאים לכם.


התפקידים הם:

  • נציג מס' 1 -  מציג את חברי הקבוצה ואת עמדתה בקצרה - "הרעיון  הכללי" .

  • נציג מס' 2 - מציג טיעונים משכנעים המבוססים ממקורות מידע שונים (מאמרים / כתבי עת/ טקסט מידעי ועוד).

  • נציג מס' 3 - מציג את עמדת הקבוצה בצורה הומוריסטית (כי הומור הינו כלי מצוין לשכנוע כהתרסה על הצד  הנגדי…).

  • נציג מס' 4 - מציג את סיכום עמדת הקבוצה ומשלב את הצגת התוצר הסופי שנבנה על ידי חברי הקבוצה.

 

ד. כניסה למקורות המידע השונים ואיסוף מידע משמעותי "בסל כתיבה".  

"סלי הכתיבה" הינן מצגות שיתופיות לכל קבוצה, בהן ניתן לרכז את הרעיונות, החומרים והמידע שאספה הקבוצה.

 

ה.  בחירת הצגת התוצר בדרך יצירתית (מצגת/סרטון/ כרזה/ כתיבת מאמר לעיתון/60 שניות על..).

לפניכם קישור לספר דיגיטלי המכיל בתוכו הצעות לכלי עבודה דיגיטליים מגוונים.

אתם מוזמנים להיחשף לכלים ולבחור דרך אחרת יצירתית ומיוחדת שתציג את עמדתכם.

כמו כן, הנכם מוזמנים להיעזר במחוונים המצורפים שיהוו לכם אבני דרך להבניית התוצר הסופי היצירתי.

     לדוגמה:  

ו. לאחר שביססתם את עמדתכם ובחרתם את אופן הצגת התוצר הסופי בצורה יצירתית, עליכם לכתוב את טענותיכם ולהתכונן להצגתם במליאת הכנסת.

שימו לב כי לכל נציג יש תפקיד ברור ומוגדר בשלב הצגת הטיעונים.

חזרו ובדקו מהו תפקידו של כל אחד מחברי הקבוצה והתכוננו בהתאם. ניתן להיעזר בעמוד "כיצד מתכוננים להצגת טיעונים".


ז. הצגת עמדת הקבוצה על-פי בעלי התפקידים השונים ביום "הדיון בכנסת".

ח. סיכום ומשוב על תהליך הלמידה והתרומה האישית /קבוצתית שהתרחשה בו.


בכדי להקל על תהליך העבודה שלכם, אנא עיינו בדף ההערכה שימקד אתכם בעבודתכם.