חקר רשת - סיכום


אנו שמחות שהגעתם לשלב זה , עברתם חווית חקר ולמידה משותפת.

למדתם רבות על הנושא, על עצמכם ועל אופן עבודתכם בקבוצה.

בהחלט כל הכבוד על שיתוף הפעולה והדרך הקסומה!


לאחר שחקרתם בעצמכם ולמדתם מחבריכם על השפעות הטכנולוגיה בתחומים השונים, הגיע הזמן לסיכום הפעילות.

אתם מוזמנים להיכנס לקישור ולשתף על אופן עבודתכם בקבוצה, להתייחס לתובנות, לקשיים וכמובן להצלחות. 

עליכם לרשום לפחות תגובה אחת (באחת הקטגוריות לבחירתכם)

ולהגיב לפחות לשני חברים מהקבוצה על הדברים שכתבו.