דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
calendar.aspx
  
12/09/2017 07:53ללא מידע נוכחותתמר קוטניק
ללא מידע נוכחותאדם בידרמןדף Web Part ריק
connectus.aspx
  
15/11/2012 11:55ללא מידע נוכחותטל זיסו-מלכה
חשבון מערכתדף Web Part ריק
home-page.aspx
  
02/09/2019 13:03ללא מידע נוכחותנופר שלוסברג
חשבון מערכת/school/school/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
plasmateacheroom.aspx
  
07/11/2017 16:16ללא מידע נוכחותתמר קוטניק
ללא מידע נוכחותאיריס מלכה אללוף/school/golda/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
schoolplasma.aspx
  
07/11/2017 16:37ללא מידע נוכחותרונית שדה
ללא מידע נוכחותתמר קוטניק/school/golda/_catalogs/masterpage/PlasmaPage.aspx
shirshelyom.aspx
  
18/02/2017 20:15ללא מידע נוכחותתמר קוטניק
ללא מידע נוכחותרונית שדהדף בסיסי
פתגמים.aspx
  
19/03/2017 14:56ללא מידע נוכחותתמר קוטניק
ללא מידע נוכחותרונית שדהדף בסיסי