מרחב מיוחדים פתוח - עולים לכיתה א
 1.PNG
2.pngמכתב.png 
41.png5.png מוכנות לקריאה                               

ראשית קריאה והאזנה

מוכנות לחשבון