בי"ס ע"ש ב.כצנלסון - חזון בית הספר
נווט למעלה
חזון בית הספר
 
 
 
 בית הספר שואף לבסס תשתית לימודית ,חינוכית ורגשית איתנה על מנת לאפשר לתלמידיו להתקדם להצליח לשאוף ולגעת באופק.
 
תפיסה חינוכית של בית הספר:
 
לבית הספר שני אבני יסוד מרכזיים-
 
הכלה  וגבולות,
 
בית הספר עמל על מתן הזדמנות שווה לתלמידיו על ידי בניית בסיס איתן שיאפשר להם להתקדם ולהצליח להגיע להישגים ולהפוך לאזרחים מובילים בעלי ערכים ותורמים לחברה ולמדינה.