בי"ס ע"ש ב.כצנלסון - תכנון פעילות שנתית לגלישה בטוחה
נווט למעלה
 
מטרה: תכנון הפעילויות המקדימות לקראת היום הלאומי לגלישה בטוחה.
הקדמה:
בעידן המאה ה-21 כשהרשת היא המקום  שבו אנו משיגים מידע, יוצרים קשרים ובונים עולמות וקהילות וירטואליות. מכנים את האינטרנט בשם "הרשת", הגדרה המרמזת על אופיה. מחד גיסא הרשת, על אפשרויותיה הבלתי מוגבלות, משפרת את איכות החיים של החברה האנושית המודרנית, אך מאידך גיסא היא עשויה לתפקד כמלכודת, המסוגלת לגרום נזקים חמורים לאנשים הנלכדים בה.
יש ללמד את התלמידים כיצד להיות גולשים נבונים, לדעת ממה ומימי עליהם להיזהר כשהם גולשים.
לשם כך נערוך שיעור בנושא האינטרנט הבטוח פעם בחודשיים ושבוע מרוכז בשבוע האינטרנט.

מטרות התוכנית:
נתמקד ביתרונותיה האדירים של רשת האינטרנט לצד העלאת המודעות בקרב התלמידים להתנהגות נאותה בסביבה הדיגיטלית, טיפוח מיומנויות להבנה ולזיהוי של מצבי סיכון וחינוך לשמירה על החוק, אתיקה ברשת.
שכבת כיתות א'
 
שם הפעילות
פירוט
מיומנויות ומושגים
שמירה על רכוש משותף.
 
אוקטובר-נובמבר
בפעילות זו נדגיש את חשיבות השמירה על המחשב הכיתתי.
 
חשיבות שמירה על המחשבים בחדר המחשבים, ישיבה במקומות קבועים, אי החלפת מחשבים.
 
המחשבים בביה"ס משמשים את כולם לכן יש לשמור ולהקפיד עליהם.
 
התיקיות האישיות של התלמידים הינן פרטיות ואין להיכנס אליהן או לפגוע בתוכנן.
גלישה נבונה
2-3 שיעורים
בכל שיעור נלמד ונבדוק כלל אחר.
 
דצמבר-מאי
בפעילות זו לכל תלמיד יהיה עפרון  ודף בו יכתבו את תשובותיהם כן/לא.
לאחר מכן יערך דיון .
ויחולקו מדבקות עפ"י התשובות.
מושגים נלמדים: *הרשמה לאתר
*צאט דרך מצלמת אינטרנט
*מסירת פרטים אישיים.
*פרסום תמונות באינטרנט.
 
 
 
שכבת כיתות ב' –ג'
שם הפעילות
פירוט
מיומנויות ומושגים
גולשים על בטוח
 
3-4 שיעורים
 
 
אוקטובר- מרץ
הצגת הפעילות לכל התלמידים,
בפעילות זו לכל תלמיד יהיה עפרון  ודף בו יכתבו את תשובותיהם כן/לא.
לאחר מכן יערך דיון .
ויחולקו מדבקות עפ"י התשובות.
מושגים:
*הרשמה לאתר
*איי מייל
* צאט דרך מצלמת אינטרנט
*מסירת פרטים אישיים.
*פרסום תמונות באינטרנט.
שמירה על פרטיות
 
אפריל- מאי
שיחה במליאה, מהו טופס?
 
התנסות אישית במילוי טופס ושיחה בעקבות הפעילות
 
סיכום.
פעילות שמטרתה לגרום למודעות של הגולשים הצעירים למידע אותו הם מוסרים באינטרנט בעיקר בעת מילוי שאלונים באתרים שונים.
החשיפה עלולה לגרום לסכנה לכן יש לקבוע כללים ברורים כיצד לפעול כשמבקשים מהם פרטים.
 
שם הפעילות
פירוט
מטרות הפעילות
כתובת אינטרנט
גולשים במידה
 
אוקטובר- נובמבר
התלמידים מקבלים תמונות עם מצבים בעייתים והם צריכים לכתוב את הסיפור מאחורי התמונה.
כמה זמן כדאי לגלוש?
 
מתי האינטרנט מפריע לנו למשימות אחרות?
 
כללי זהירות ברשת.
 
נובמבר-דצמבר
התלמידים קריאה משותפת במליאה של הצאט .
דיון כיתתי ואחריו
מבחן הרשת, מומלץ לקרא יחד את השאלות-לדון בהן ורק אח"כ לחשוף את התשובות.
כללי זהירות ברשת
 
בחן את עצמך
 
 
השמצות ברשת
 
ינואר – אפריל
3 שיעורים
התלמידים יקראו מקרים של בריונות וידונו בכיתה על הנושאים
 
הילדים יכתבו כללי אתיקה ושמירה על פרטיות ברשת, ובאתרים החברתיים.
חופש הביטוי ,צנעת הפרט, זכויות האדם, איסור לשון הרע.
בריונות ברשת.
 
מתנה מהרשת? – לא תודה!
 
מאי
התלמידים עובדים על הקובץ עצמו, בסיום לערוך דיון על התשובות ולענות על השאלות בצורה כיתתית. ניתן לעלות את הקובץ עם תשובותיהם לפורום.
דואר זבל
נספח 5
מתנה מהרשת? לא תודה
שכבת כיתות ד
'
 
 
 
שכבת כיתות ה'-ו'' 
שם הפעילות
פירוט
מטרות הפעילות
כתובת אינטרנט
כל המוצא - נא להחזיר!
 
חודשים אוקטובר, נובמבר
התלמידים צריכים לחפש באינטרנט מי היוצר מאחרי היצירות.
בסיום הפעילות על התלמיד לתת את דעתו על הפעילות באתר.
        שמירה על זכויות יוצרים
        כתיבת מקור מידע.
 
מסירת פרטים מזהים ברשת
 
 
חודשים- דצמבר,ינואר
הפעילות בנויה מהשלבים הבאים:
        מילוי דוגמאות הטפסים ושיחה במליאה המלווה את תהליך המילוי
        סיכום ההתנסות ודיון במליאה
 
הגולש ברשת חייב להבחין ולדעת מהם הפרטים אותם יוכל למסור ללא חשש ומהם הפרטים לגביהם יש להתייעץ עם מבוגר (הורה, מורה) או לא למסור בכלל. כמו כן על הגולש להפעיל שיקול דעת האם יש הצדקה במסירת  הפרטים בשאלון, בפורום ובצא'ט.
 
סכנות ודילמות בגלישה באינטרנט
 
חודשים- פברואר-אפריל
הפעילות עוסקת במספר נושאים:
        בריונות ברשת
        פיתויים ברשת
        גבולות לגלישה ברשת
        גורמים עויינים וסכנות
הגולשים צריכים להכיר את הסכנות העומדות בפניהם ברשת.
רשתות חברתיות סכנות ברשת החברתית.
סיכום הפעילויות
 
חודש מאי
 
הכנת כרזות כיתתיות לגלישה בטוחה.