מפתח הל"ב - חודש שבט תשעה
נווט למעלה
ערך חודש שבט
אחריות   
 
 
פרחים.PNG
 
  
המילה "אחריות"
המילה " אחריות " היא מילה מדהימה,
כמו בכל מילה בשפה העברית,                                                    
גם מאחוריה  עומדת משמעות וחשיבה.
 לבבות.PNG
ראשית היא מתחילה ב- א' ומסתיימת ב- ת'.
הכוונה היא שכשמישהו  לוקח אחריות,
היא צריכה להיות מ- א' ועד ת', כלומר-
מההתחלה ועד לסופה....
 
שנית, המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת,
מה זאת אומרת?
 
אחריות מתחילה  ב- א',
א' זה אני.
קודם כל אני צריך  לקחת אחריות על עצמי.
 
ל- א' נוספת ח' = אח,
לאחר אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות  על אחי.
והכוונה-  למעגל הקרוב אליי.
 
כעת מגיעה  ה- ר'  ומתקבל  ה"אחר":
השלב הזה הוא לקיחת אחריות על האחר-
הכוונה לאנשים אחרים.
 
והנה מצטרפת  י'  הקטנה, שהיא בעצם כה גדולה.
ברגע שלקחתי אחריות על שלושת המעגלים הראשונים,
אני יכול להוביל אחרי!
 
והנה הגיע תורה של ה-ו' = אחריו!
לאחר שבכל התחומים הפגנתי אחריות ,
האחרים יבינו שאפשר ללכת אחרי!
כולם יכריזו-" אחריו" –
ממנו כדאי לקחת דוגמא לאחריות  אמיתית!
 
ולבסוף – המילה אחריות.
 
מה שעוד לומדים מהמילה החשובה הזאת,
שיש חשיבות לסדר:
אדם אינו יכול להיות אחראי על האחר,
לפני שלקח אחריות על עצמו!
 
 
והנה הגיע תורה של ה-ו' = אחריו!
לאחר שבכל התחומים הפגנתי אחריות ,
האחרים יבינו שאפשר ללכת אחרי!
כולם יכריזו-" אחריו" –
ממנו כדאי לקחת דוגמא לאחריות  אמיתית!
 
ולבסוף – המילה אחריות.
 
מה שעוד לומדים מהמילה החשובה הזאת,
שיש חשיבות לסדר:
אדם אינו יכול להיות אחראי על האחר,
לפני שלקח אחריות על עצמו!!!