home-page
נווט למעלה
תחפושת וחופשת פורים
הורים ותלמידים יקרים! ביום שלישי התלמידים יגיעו מחופשים לבית הספר. סיום הלימודים בשעה: 11:45 חופשת פורים מיום רביעי עד שבת. חזרה לשגרה ביום ראשון 24/3/19
*****
תחפושת וחופשת פורים
הורים ותלמידים יקרים! ביום שלישי התלמידים יגיעו מחופשים לבית הספר. סיום הלימודים בשעה: 11:45 חופשת פורים מיום רביעי עד שבת. חזרה לשגרה ביום ראשון 24/3/19
*****