בית ספר רמב"ם - takanon
נווט למעלה
​​​ תקנון בית הספר רמב"ם לשנה"ל תשע"ז

​תקנון בית ספר רמב"ם נועד בכדי ליצור אקלים מיטבי וחיובי בבית ספרנו באמצעות מספר כללים חשובים.

יישום התקנון יסייע לכולנו-מורים ותלמידים כאחד, ליצור אוירה נעימה ומכילה,  להנחיל ערכים, לשפר ולשמר את ההישגים

הלימודיים ובכך להתקדם ולשאת מבט אל האופק הבא.

התקנון הינו בעל חשיבות רבה ליצירת מקום בטוח, מוגן ואוהב עבור ילדיכם, קראו בעיון רב, יישמו כנדרש, ועזרו לילדכם לעמוד בכללים.

נישא תפילה לבורא עולם שנצליח במשימת חינוך ילדכם-תלמידינו היקרים מתוך שיתוף פעולה פורה ומועיל.


רציונל- נוהל תקין

התנהגויות מצופות

מדרג התגובות במקרה של הפרה

(דרכי אכיפה)

עמידה בזמנים

 פתיחת שער ביה"ס בשעה 7:30, תחילת הלימודים בשעה 8:00.

מסיבות ביטחוניות ובטיחותיות שער הכניסה לביה"ס יפתח משעה 7:30 בבוקר, זאת לאחר ביצוע סריקה במבנה ובחצר ע"י איש האבטחה. הנכם מתבקשים לתאם את מועד הגעת התלמידים בטווח זמן זה.

כל הגעה של תלמיד תירשם במערכת רישום תלמידים מנבסנ"ט.

·         יש להגיע לביה"ס עד השעה 8:00 בדיוק.

·         על  התלמידים להיכנס לכיתה לפי לוח הזמנים של השיעורים ולחכות למורה במקומם בכיתה.
אין  לחכות למורה בחוץ או במסדרון!

במקרה של אי הגעה בזמן:

1.       שיחה אישית עם התלמיד על ידי מחנכת הכיתה.

2.       ידוע ההורים ובקשה למעורבותם.

3.       במקרה של איחור מתמשך יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה.

4.       הוצאת מכתב וידוע קצין ביקור סדיר.

 הופעת תלמידים לביה"ס בתלבושת אחידה וצנועה:

כיאה לבית ספר ממלכתי דתי כולם מגיעים בתלבושת צנועה והולמת.

·         בנים:

ü      בכיפה וציצית. 

ü      חולצה בשרוול קצר (לא גופיה).

ü      מכנסיים לפחות באורך הברך.

ü      תספורת קצרה וללא עיצובים שאינם הולמים את רוח ביה"ס (ללא פנסים או מדרג קיצוני).  

·         בנות:

ü      בחצאית לפחות באורך ברך

ü      חולצה בשרוול קצר (לפחות אורך shirt-T) ולא מקוצר או מכווץ.

ü      שיער אסוף. 

·         יש להגיע עם תלבושת אחידה בכל השבוע (כולל ימי שישי). חולצה / סווצ'ר עם סמל בית הספר.

·         בראשי חודשים ובאירועים בית ספרי יש להגיע בחולצת תלבושת לבנה.

·         בשיעור חנ"ג ניתן להביא בתיק: בנים: מכנסיים קצרים, בנות: מכנסיים ארוכים.

·         יש להגיע בנעליים סגורות בלבד. ללא קרוקס או כפכפים

 במקרה של אי הגעה בלבוש על פי הכללים:

1.       שיחה אישית עם התלמיד על ידי מחנכת הכיתה.

2.       ידוע ההורים ובקשה למעורבותם.

3.       שיחה עם ההורים והמחנכת בבית הספר

 

במקרה של הגעה בתספורת שאינה הולמת

1.       התלמיד לא יורשה להיכנס למסגרת הלימודים הרגילה בכיתה ויבצע משימות למידה מחוץ לכיתה, יצא מכתב ידוע להורים ושיחה טלפונית של מחנכת הכיתה להבהרת חומרת העניין ובקשה לשינוי התספורת באופן מידי.

על ההורים לוודא כי התלמיד ישפר את הופעתו באופן התואם את התקנון עם הגיעו ביום שלמחרת לביה"ס.

2.       הזמנת ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה ומנהלת בית הספר.

 

במקרה של הגעה בנעליים שאינן סגורות:

1.       הורי התלמיד יוזמנו במהלך היום להביא נעליים סגורות, במקביל התלמיד לא יורשה לצאת להפסקות לשחק.

2.       שיחה עם ההורים ע"י מחנכת הכיתה.

 ביקור סדיר:

על כל הורה חלה החובה החוקית לשלוח את ילדו ללימודים מדי יום במהלך שנה"ל.

יש להימנע מהוצאת הילד במהלך שעות הלימודים.

אנו מבקשים מההורים לא לשלוח לביה"ס ילדים חולים, מיותר לציין  שהגעת תלמידים חולים לבית הספר גורמת סבל רב לילדים, סכנה כלפי חבריו וטרחה מיותרת להורים שייאלצו להגיע ולהחזיר את הילד לביתו.

·         על תלמיד שנעדר להמציא בשובו אישור בכתב להיעדרותו:

o        עד 3 ימים – אישור הורה

o        מעל שלושה ימים – אישור רופא

·         על כל היעדרות מתוכננת של תלמיד יש להודיע מראש למחנכת.

·         הורה הנאלץ לבקש את שחרור ילדו מתבקש לשלוח בקשה בכתב, ולאחר קבלת אישור יבוא לקחת בעצמו את הילד ממזכירות ביה"ס.

 במקרה של היעדרויות חוזרות ונשנות:

1.       שיחה אישית עם התלמיד על ידי מחנכת הכיתה.

2.       ידוע ההורים ובקשה למעורבותם.

3.       הזמנת ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה ומנהלת בית הספר.

4.       הוצאת מכתב וידוע קצין ביקור סדיר.

נהלים במהלך יום הלימודים:

צוות בית הספר רמב"ם מקפיד הקפדה יתירה בכל הקשור לתרבות הדיבור הבית ספרית, וכן שמירת הפה והלשון. על תלמידי בית הספר לקחת אחריות על מעשיהם, לשמור על לשונם ולהתנהג באופן שמכבד את חבריהם ואת הצוות החינוכי.

אנו מצפים שגם ההורים ישתדלו להקפיד על כללי שיחה נאותה, מכובדת וראויה. אין לימוד גדול יותר מאשר להוות דוגמא אישית לילדים!

בבית הספר לא תתקבל אלימות מכל סוג שהיא!

 

 

 כללי התנהגות בזמן שיעור:

·         יש להיכנס לשיעור מיד בהישמע הצלצול.

·         יש לקבל את פני המורה בקימה.

·         יש להקפיד על ישיבה במקום בזמן שיעור.

·         יש להקפיד על הבאת הציוד הנדרש והוצאתו מהתיק.

·         יש להקפיד על הקשבה, השתתפות וביצוע המטלות במהלך השיעור על פי בקשת המורה.

·         יציאה מהכיתה באישור המורה בלבד.

·         חל איסור מוחלט לשהות מחוץ לכיתה בזמן השיעור.

כללים והתנהגות בזמן ההפסקה:

·         עם הצלצול לסיום השיעור, יישארו התלמידים במקומותיהם ויצאו להפסקה בשקט ובצורה מסודרת לאחר שווידאו כי סביבתם נקייה ומאורגנת לשיעור הבא.

·         יש להקפיד לאכול ארוחת עשר בכיתה בלבד!

אין לאכול במסדרון ובחצר!

·         בתום כל שיעור על התלמיד להכניס חפציו  לתיק ולסוגרו ולהיות אחראי על חפציו.   

·         משחקי הכדור יתקיימו אך ורק במגרשי הספורט על פי תורנות אזורי משחק. אין לרוץ או לשחק בכדור במסדרונות, בכיתות ובמדרגות ביה"ס.

 ·         על התלמידים להישמע להוראת המורים המשגיחים בחצר בזמן ההפסקות- למען ביטחונם.

·         כל משחק המסכן את שלום התלמידים אסור בהחלט!

 במקרה של הפרה של אחד הכללים:

1.       שיחת בירור עם התלמיד על ידי איש צוות ועדכון המחנכת.

2.       ידוע ההורים באמצעות מכתב.

3.       הזמנת ההורים לשיחה עם המחנכת

 במקרה של יציאה מהשיעור ללא אישור המורה והסתובבות בשטח בית הספר:

1.       איתור התלמיד על ידי איש צוות והחזרתו לכיתה.

2.       ידוע ההורים ובקשה למעורבותם.

3.       במידה והדבר חוזר ונשנה יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה.

 ý      במקרים חמורים בהם והתלמיד מסרב לחזור לכיתה ואינו נשמע להוראות הצוות החינוכי יוזמנו ההורים לאסוף את התלמיד ולשיחה עם מחנכת הכיתה\יועצת.

 ý      במידה וההורים לא יגיעו לאסוף את התלמיד במהלך היום התלמיד יותר להיכנס שוב לביה"ס לאחר שיחה יחד עם הוריו בבוקר שלמחרת.

 

התנהגות תלמידים בהמתנה ובמהלך ההסעה לביה"ס וממנו:

לביה"ס מגיעים תלמידים ממקומות רבים בעיר, לכל תלמיד הזכות להגיע ולחזר בשלום ובבטחה.

 

כללי התנהגות בהסעה:

·         יש לעלות להסעה בצורה מסודרת ובטוחה.

·         בזמן הנסיעה על כל תלמיד לשבת במקום הקבוע שלו ולחגור חגורת בטיחות!

·         אין לעמוד בזמן הנסיעה, לצעוק או להפריע לנהג בנסיעה.

·         בכל קושי או בעיה ניתן לפנות למורים האחראים בהסעות וכן לתלמידי ו' שנבחרו כתורני ההסעות.

·         ההסעה הינה עבור תלמידי בית הספר בלבד!

·         כל שינוי (אי חזרה בהסעה, הבאת חבר, נסיעה בהסעה אחרת וכד'..) ייסגר מראש, יש לדאוג לאישור בכתב ע"י ההורים

במקרה של הפרה של אחד הכללים :

1.       שיחת בירור עם התלמיד על ידי איש צוות ועדכון המחנכת.

2.       ידוע ההורים באמצעות מכתב.

3.       מכתב אזהרה לפני השעיה

4.       השעיית התלמיד מההסעה ליום אחד.

 

במקרה של אלימות בהסעה:

1.       שיחת בירור עם התלמיד, ידוע ההורים והשעיית התלמיד מההסעה ליום אחד.

2.       ידוע ההורים והשעיית התלמיד מההסעה לעד שלושה ימים.

פגיעה ברכוש בית הספר:

ציוד ורכוש בית הספר הינם לשירות ולנוחיות התלמידים ולכן מחובתם לשמור עליהם.

 

פגיעה ברכוש ציבורי או פרטי:

·         על התלמידים לשמור על רכוש בית הספר ורכוש חבריהם.

·         חל איסור לגעת ברכושו של אחר ללא רשותו.

·         שומרים על ניקיון הכיתות, המבנים והסביבה כולה.

במקרה של לכלוך:

1.       על התלמיד חלה החובה לנקות את המקום שלכלך.

במקרה של השחתה:

1.       תלמיד שיגרום נזק לרכוש בית הספר הוריו יישאו בהוצאות התיקון\רכישה.

טלפוניים ניידים :

על פי חוזר מנכ"ל רשאי בית הספר לאסור על הבאת מכשירים ניידים לבית הספר.

בית הספר הינו מקום לימודים ומקום לבניית תקשורת בין אישית.

 ·         חל איסור מוחלט להביא פלאפונים ניידים לביה"ס.

·         במקרים חריגים נאשר הבאת מכשיר סלולארי אשר יופקד כבוי אצל מזכירת בית הספר עם תחילת יום הלימודים ועד סופו.

·         חל איסור להשתמש במכשיר במהלך הנסיעה בהסעה.

 במקרה של הפרת הכללים:

1.       שיחה עם התלמיד, הפקדת המכשיר עד לסיום הלימודים ושיחה עם ההורים להבהרת הכללים.

2.       החרמת המכשיר, הזמנת ההורים לשיחה עם המחנכת והשבת המכשיר בסיום השיחה.

3.       שימוש במכשיר בהסעה יגרור ביטול אישור ההבאה של המכשיר לבית הספר.

 אלימות מילולית:

בית הספר הינו מקום לצמיחה, למידה והנאה ועלינו לנהוג בכבוד אחד כלפי השני.

·         מדברים בנימוס לכל באי בית הספר.

·         התלמידים ינהגו בכבוד ובסובלנות כלפי חבריהם והצוות החינוכי.

·         אין להשתמש במילים או ביטויים פוגעניים.

·         חל איסור ליצור חרם או פגיעה חברתית בכל אמצעי מילולי או טכנולוגי.

 במקרה של הפרת הכללים:

1.       שיחת בירור עם התלמיד על ידי איש צוות ועדכון המחנכת. בנוסף התלמיד יבצע משימה חינוכית בנושא - "נצור לשונך מרע".

2.       ידוע ההורים באמצעות מכתב.

3.       במידה והדבר חוזר ונשנה, הזמנת ההורים לשיחה.

אלימות פיזית:

בית הספר הינו מקום המקנה ביטחון ומוגנות עבור כל הבאים בשעריו.

·         חל איסור מוחלט לנקוט באלימות פיזית מכל סוג שהוא כלפי כל אדם

 במקרה של הפרת הכללים:

1.       הרחקת התלמיד הפוגע מידית מחברת הילדים.

שיחת בירור עם התלמיד אודות המקרה ומילוי טופס אירוע  "הצד שלי במריבה" ע"י התלמידים המעורבים.

מקרה ראשון - ידוע ההורים באמצעות מכתב אזהרה ובקשת מעורבותם.

מקרה שני – הזמנת ההורים לשיחה והשעיית התלמיד ליום אחד – השעיה בית ספרית.

מקרה שלישי – הזמנת ההורים לשיחה והרחקת התלמיד ליומיים.

מקרה רביעי – הזמנת ההורים לשיחה והרחקת התלמיד לחמישה ימים תוך יידוע מנהלת המחוז בטופס יידוע חריג.

במקביל:

1.       עדכון הורי התלמיד הנפגע

2.       בניית תכנית עיצוב התנהגות לתלמיד הפוגע

 לימודי נגינה ומוזיקה

התחום מדעי מוסיקלי בבית הספר רמב"ם ידוע כתחום מאוד חשוב לליבנו בקידומם של הילדים. נפש בריאה בגוף בריא אבל, נפש בריאה באה גם כתוצאה מאהבה והתחברות לתחום המוסיקלי. בית הספר משמר את הקיים ושואף לעלות עוד קומות בבניית ביה"ס מדהים בתחום הנ"ל.

·         שיעורי הנגינה הינם חלק מתכנית הלימודים וחלים עליהם כל כללי ההתנהגות בשיעור.

·         השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות ולכן יתכנו פעמים שהתלמיד יצא משיעור מקביל, מחובתו של התלמיד להשלים את חומר הנלמד.

·         תלמידי ד-ו מקבלים כלי נגינה להשאלה על התלמידים לעמוד בכל כללי ההשאלה בהתאם להסכם שחתמו.

 קרה של הפרת הכללים:

1. שיחה אישית עם התלמיד על ידי מחנכת הכיתה.

2. ידוע ההורים ובקשה למעורבותם.

3. הפסקת לימוד כלי נגינה.

 

·         יש לדאוג ולשמור על כלי הנגינה – קלקול או השחתה של כלי נגינה יגרור תשלום של הורי התלמיד על תיקון הכלי.

 כניסת והופעת הורים לביה"ס במהלך יום הלימודים ובאירועים בית ספריים:

כניסת הורים לביה"ס במהלך הלימודים תתאפשר לשם פגישה עם מנהלת ביה"ס ו/או צוות המורים בתאום מראש בלבד ולאחר קבלת אישור כניסה.

לא תתאפשר כניסת הורים לכיתות במהלך השיעור, על מנת לא להפריע,

חל איסור מוחלט לשוחח עם תלמידים בצורה שאינה מכובדת: איומים, צעקות וכד'.

 אנו מבקשים מכל הורה המגיע לביה"ס לכבד את המסגרת ולבוא בהופעה צנועה והולמת. 

·         גברים בכיפה

·         נשים בלבוש צנוע

וועד הורים

 ועד הורים הינו גוף אשר בתרומתו תורם רבות לחיזוק הקשר בין צוות ההורה, ההנהלה וההורים על מנת לקדם את התחומים השונים בביה"ס

 ·         עם כינוסה של אסיפת ההורים הראשונה, ייבחרו בכיתות הלימוד וועדי הורים כיתתיים. בוועד ההורים הכיתתי יהיו חברים עד 3 הורים, מתוך ועד הכיתה יבחר הורה אחד אשר יהיה נציג בועד הבית ספרי. תפקידי הועד יהיו לסייע למחנכת הכיתה במהלך השנה כולה ולהוות אנשי קשר בוועד ההורים הבית ספרי.