עיתון בית הספר - Cultural_and_sporting_activities
נווט למעלה

 

כאן יש לכתוב על פעילויות סל התרבות בביה"ס, הצגות שהתקיימו ולאילו כיתות. תלמידים יספרו על חוויות מהצגות.

               על פעילויות ספורט שהתקיימו בבית הספר, טוריניר כדורגל, טורינר מחניים ועוד.

 
 

 תרבות וספורט - הווי בית ספר

 

כאן יש לסקר את אירועי התרבות והספורט שהתקיימו בבית הספר

 

 Web Part של הצגת שקופיות של ספריית תמונות

 

התחל על-ידי עריכת Webpart זה לבחירת ספריית תמונות להצגה.