עיתון בית הספר - ROAD_SAFETY

 

כתבה בנושא זהירות בדרכים.

מיהם חברי משמרות הזה"ב, מיהו המפקד.

טיפים חשובים לחציית כביש בצורה בטוחה ובכלל טיפים לזהירות בדרכים.

מומלץ להוסיף תמונה של תלמידי משמרות הזה"ב משמאל לכתבה. 

 

 אנשי הזה"ב

 
​שומרי הזה"ב  שלנו, נציגי כיתות 
 

 זהירות בדרכים זוהי דרך חיים

 
​כאן יש לכתוב את תוכן הכתבה
מומלץ להוסיף תמונה ממוזערת