עיתון בית הספר - Special_activities

 

כאן יש להוסיף כתבות על פעילויות מיוחדות שהתקיימו בית הספר (פעילויות מורים-תלמידים, פעילויות מורים-הורים-תלמידים ועוד) כתבות על טיולים שנתיים.

 

 פעילות מספר 1

 
​כאן יש לכתוב על הפעילות המיוחדת שהתקיימה
מומלץ לשלב תמונה מספרת
 
 

 פעילות מספר 2

 
​כאן יש לכתוב על הפעילות המיוחדת שהתקיימה
מומלץ לשלב תמונה מספרת