עיתון בית הספר - Thinking_Green

כאן יופיעו כתבות העוסקות בנושא שמירה על איכות הסביבה.

דוגמאות: פעילות כיתות ו' העוסקת במחזור בקבוקים.

            פעילות כיתות א' העוסקת בנושא שמירה על הצומח.

            פעילות כיתות ד' העוסקת בבניית ספסל מחומרים ממוחזרים. 

 

 חושבים ירוק - חושבים רחוק

 
​כאן יש לכתוב את גוף הכתבה. יש לתאר את הפעילויות שהתקיימו בבית הספר סביב איכות הסביבה חושבים ירוק.
 
 

 תמונות מפעילויות חושבים ירוק

 

ספריה זו אינה קיימת עוד או שאין בה תמונות. בחר ספריה אחרת.