עיתון בית הספר - Writing_system
 

כתיבה חופשית של תלמידים למערכת.

בתחתית הדף מוצגת רשימה מותאמת אישית אליה יכולים התלמידים להעלות את המכתבים לחברי ועורכי העיתון הבית ספרי.

הרשימה מוגדרת עם הרשאות קריאה ועריכה כל תלמיד על פריטיו שלו.

לחברי ועורכי העיתון יש להעניק שליטה מלאה.

 

 

 

 כותבים למערכת

 
הגישה נדחתה. אין לך הרשאה לבצע פעולה זו או לגשת למשאב זה.