בי"ס ע"ש ד.רמז - מיפוי בית הספר
נווט למעלה
מיפוי.png

מיפוי ביה"ס תשע"ד
 
בנין צפוני
מיפוי צ.png

      (חדר מדעים(מזל   * הכיתות שבקומה ב' יורדות דרך המדרגות האחוריות למקלט צפוני (ספורט).
                            * הכיתות מקומה א' +ב/3  יורדות למקלט השכונתי.        
 
בנין דרומי
מיפוי ד.png

ב/3 ציפי נדלר פוני יורדת למיקלט השכונתי - ליד הבמה