בי"ס ע"ש ד.רמז - רעיונות לשיעורים -פעילויות פתיחה
נווט למעלה
רעיונות לשיעורים \ פעילויות פתיחה
כאן המקום להוסיף על פי שכבות את הרעיונות לשיעורים ו\או פעילויות פתיחה לשכבה בהן אתן מלמדות
שם ​​שכבה ​רעיונות ופעילויות פתיחה​​
א' ​  
ב'​
ג'​
ד'
ה'​
​ו'