לשון - אותיות כמספרים
נווט למעלה

 

אותיות כמספרים2.gif


אותיות הא"ב משמשות אותנו לא רק לכתיבה .
למדנו כבר איך האותיות, כלומר – סדר האותיות, עוזר לנו לסידור ולארגון של מילים ושמות.
 
גימטריה.gif
2.JPG         1.JPG
כתב סתרים
במחברת תרגמו את האותיות למספרים ואת המספרים לאותיות
 
א _______               8 _______
ג _______                2 _______
צ _______                9 _______
פ _______                300 _______
נ _______                30 _______
ת _______               200 _______
ד _______                70 _______
י _______                16 _______
כ _______                18 _______
 
הערך המספרי של האותיות יכול להיות מפתח לכתב סתרים
במקום לכתוב אותיות  כותבים מספרים
למשל במקום לכתוב "שנת לימודים מוצלחת" כותבים:
 
 
300  50  400       30  10  40  6  4  10  40       40  6  90  30  8  400
 
 
כתבו במחברת את שמכם ואת שמות בני המשפחה שלכם במספרים
 
באותיות:                                                        במספרים:
שמי:__________________                                _________________                
שם משפחתי:_________________                     _______________________
בני משפחתי:_________________                     _______________________
__________________________                      _______________________
__________________________                      _______________________
__________________________                      _______________________
 
 
 
הפכו כל מספר לאות. וגלו את הכתוב
 
6 , 1 , 5 , 2 , 400  /     30 , 200 , 70,  20  /       20  40  6  20
 
 
 
5 , 40 , 30 , 2 , 10 , 50 /  80 , 50 , 10  /  8 , 2 , 200 , 6 /    2 , 200 , 2 , 10 , 40  /  - .....
 
1 , 10 , 50  /   30 , 6  /   8 , 30 , 100 /    30 , 70 , 6 , 30 , 40  /      5 , 2 , 1  /
 
 
 
 
10, 5 , 10  /  20 , 2 , 6 , 4  /   8 , 2 , 200 , 20  /  8 , 2 , 10 , 2  /  70 , 30 , 10 , 20  /    
 
20 , 300 , 30 , 20  /
 
 
מה משותף לשלושת הפתגמים?
 
 
עקרונות להתמצאות בתנ"ך
  • כל ספר בתנ"ך מחולק לפרקים.  כל פרק מחולק לפסוקים.
  • שם הספר כתוב בכל עמוד, בראש העמוד.
  • הפרק מסומן באותיות.
  • כל פרק מחולק לפסוקים. הפסוקים רשומים בצד הטקסט הכתוב, באותיות.

 

האות האחרונה בעברית היא ת' וערכה הוא 400.

אז.....

איך כותבים באותיות מספרים הגדולים מ - 400?

 

"הפטנט" הוא לצרף אותיות. האותיות שערכן מאות הן: ק = 100

                                                                          ר = 200

                                                                          ש = 300

                                                                          ת = 400

וכך 500 = ת"ק
      600 = ת"ר
     900 = תת"ק וכך הלאה...
 
 
כתבו את התשובות לשאלות הבאות במחברת.
 
1)    מתחו קו בין האותיות לבין המספרים השווים להן בערכם:
ד                  185
צ"ה              416
תט"ז            58
נ"ח              67
קפ"ה            4
ס"ז              95
  
2)   כמה זה –
ט + כ"ב?       במספר?            בגימטריה?
ט"ז + ל"א?    במספר?           בגימטריה?
ב + ו?          במספר?           בגימטריה?
 
3)    א. כתבו בגימטריה את המספרים הבאים:    158      716      95                                      
     ב. כתבו במספרים את  אותיות הגימטריה הבאות:   רע"ט   ג'ע"ד    קט"ו