תרבות יהודית ישראלית - v
כיתה ו
 
 

 עבודות להגשה

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
הערות המורה
קובץ מצורף
  
תרבות יהודית ישראליתכיתה ו-3לינוי
 

 פעילויות מתוקשבות

 
  
  
קבצים מצורפים
  
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
 
 

 קישורי סיכום